Class - 9 (2077-02-13)

Math

  1. If n(U) = 160, n(A) = 80, n(B) = 70, and n(AnB) = 40, find

a. no(A)              b.    n(AUB)

2. In a survey among the 900 students of a school, it was found that 600 students liked apple, 500 liked orange and 125 did not like any fruits.

a. Draw a venn-diagram
b. Find the students who liked both

English

  1. Write the three tenses and structures with example of the four terms of present tense.

Nepali

  • तलको अनुच्छेद राम्ररी पढेर सोधिएका प्रश्नको उत्तर देऊ

समाजमा महिला उत्पीडनको कारक आर्थिक सम्बन्ध पनि हो। परम्परागत रुपमा हेर्ने हो भने महिलाहरु आर्थिक रुपमा पछि परेका छन्। बिहानदेखि रातिसम्म घरायसी काममा संलग्न रहे पनि त्यसको कुनै श्रमगत मूल्य छैन। आर्थिक कारोबार कि पति कि पुत्रमा हुन्छ। सम्पत्तिमाथि अधिकार नहुँदा महिलाहरु उत्पीडनमा परेका छन्। यस्तो अवस्थामा परिवर्तन ल्याएर नै महिला अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।

प्रश्नहरु ः
क. महिला उत्पीडनको मूल कारक के हो ?
ख.महिलाको श्रमको गणना किन नभएको हो?
ग. लैङ्गिक विभेदको अन्त्य कसरी सम्भव हुन्छ ?
घ. लैङ्गिक विभेदको अन्त्यका लागि तपाईँ के गर्नु हुन्छ ?
ङ. महिलाहरु कस्ता काम गर्छन् ?

Leave a Reply

Menu