Class - 7 (2077-04-07)

Nepali

  1. तलको उदाहरणमा दिइएजस्तै धातुबाट क्रियापदहरु बनाऊःः धातु सामान्य अपूर्ण पूर्ण अज्ञात अभ्यस्त पढ् पढ्यो पढ्दै थियो पढेको थियो पढेछ पढ्थ्यो

भन् ……… ………… ………… ………. ………

खा ……….. …………. …………. ………. ……….

गर् ……….. ………… ………… ………. ………..

दि ………… ……….. ………… ……….. ………..

लेख् ……….. ……….. …………. ……….. ………..

Leave a Reply

Menu