Class - 6 (2077-03-08)

Nepali

  • तलका नामका प्रकार र उदाहरण मिल्ने गरी जोडा मिलाऊः

व्यक्तिवाचक दया  , माया,  रिस,  डर,  खुसी ।

जतिवाचक पानी,  माटो,  फलाम,   सुन,  तेल ।

द्रव्यवाचक हरि,   दीपक,   झापा,  सगरमाथा,  मेची नदी ।

समूहवाचक मान्छे,  नदी,  हिमाल,  देवता,  फूल ।

भववाचक बथान,  बगाल,  थुप्रो,  रास, खात ।

Leave a Reply

Menu