Class - 6 (2077-02-19)

Nepali

१ . उपयुक्त शब्द छानेर खाली ठाउँ भर ।

क. ‘प्रभाकर’को पर्यायवाची शब्द ……… हो । (दिवाकर, चन्द्रमा)
ख. गौतम ……… काा पुजारी थिए । (हिंसा, अहिंसा)
ग. ‘सन्तुष्टि’को उल्टो अर्थ …….. हो । (असन्तुष्टि, पुष्टि)
घ. अज्ञान एक प्रकारको ……… हो । (अमृत, विष)
ङ. ‘खालि’ को श्रुतिसमभिन्नार्थी शब्द ……… हो । (आलि, खाली)

२ . अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर ।

         क. ज्ञानराशि

ख. कलासंस्कृति

ग. पत्रपत्रिका

३ . समूह ‘क’ मा रहेको शब्दको अर्थ समूह ‘ख’ बाट पहिचान गरी जोडा मिलाऊ ।

समूह ‘क’समूह ‘ख’
साधकठूलो हाँसो
अट्टहास एकले अर्कालाई दोष लगाउनु
दोषारोपणलोभिएको
खडेरीमन वचन, कर्मले लागि रहने
लालायितअनन्त समयसम्म जीवित, जिउँदो अन्नको अभाव

Leave a Reply

Menu