Class - 5 (2077-04-11)

Nepali

१. खाली ठाउँमा मिल्दो शब्दहरु राखेर कविता पूरा गर :

[ घट्टबाट , अनुमति , पीर , झिँगा , बाहिर , साजी , फाेहाेर , मीठो ]

चाउमिन , म : म , पानीपुरी ………… खानुहुन्न ,

………… मात्रै खान्छु म त बासी खाना छुन्नँ ।

खुला ठाउँमा धुलाेमैलाे ………….. पनि हुन्छ ।

…………..भन्क्या चीज खाँदा राेगव्याधिले छुन्छ ।

खुसी बाड्ने आमाबालाई पार्नुहुन्न ……………… ,

माग्नुपर्छ ……………………. जाँदा बाहिरतिर ।

……………….. ल्याएको त्यो खान्छु खाेलेपीठाे ,

गुन्द्रुक , ढिँडाे जेसुकै हाेस् घरकै खाना …………. ।

Leave a Reply

Menu