Class - 5 (2077-03-21)

Nepali

विषय -नेपाली व्याकरण

१. तल दिइएको वाक्यहरुलाई काेठामा रहेको सङ्केतकाे सहायताले परिवर्तन गर :

क. ऊ परीक्षा दिन्छ । ( बहु वचन )

ख. राम्रो काम गर्नेले पुरस्कार पाउनेछन् । (एक वचन )

ग. म कार्यक्रम चलाउँछु ।(तेस्रो पुरुष )

घ. किसानहरूले मिहिनेती हुन्छन् ।(एक वचन )

ङ. लाेग्नेले घाँस ल्यायो । ( स्त्रिलिङ्ग)

च.उनीहरु ज्ञानी छन् ।(प्रथम पुरुष )

छ.म प्रथम हुन्छु । ( दाेस्राे पुरुष )

ज. दिदी चिया पिउनुहुन्छ ।(पुलिङ्ग)

Leave a Reply

Menu