Class - 5 (2077-03-07)

Nepali

१. काेठामा भएको सङ्केतकाे सहायताले खाली ठाउँ भर:
क. म कविता ………..। ( लेख्, अपूर्ण वर्तमान )
ख. हामीले पहाड …….। (देख्, पूर्ण वर्तमान )
ग.तँ धेरै चकचक ……..। ( गर्, सामान्य वर्तमान )
घ. हिमालमा हिउँ ……..। ( पर्, पूर्ण वर्तमान )
ङ. म बिदाको समयमा घरमै ……।( बस्, सामान्य वर्तमान )
च. तिमी आज भाेलि के …….। ( गर्, अपूर्ण वर्तमान )

Leave a Reply

Menu