Class - 4 (2077-05-20)

Nepali

(१) तलका प्रश्ननको लामो उत्तर लेख।

(क) “नटिप्पनु हेर काेपिला” कवितामा हामीलाई के के काम गर्नुहुन्न भनिएको छ।

Leave a Reply

Menu