Class - 4 (2077-05-06)

Nepali

(१)तलका प्रश्ननको छाेटाे उत्तर लेख।

(क)केपिला किन टिप्पनु हुदैन?

(ख) जन्तुलाई मार्दा के हुन्छ?

(ग) के गर्दा चित्त पाक्दछ?

(घ) फूलजस्तै बनेर के गर्नुपर्छ?

(ङ)धुलाे र हिलाे खेल्दा के हुन्छ?

Leave a Reply

Menu