Class - 4 (2077-03-06)

Nepali

१. तलका वाक्यहरुलाई स्त्रीलिङ्गमा बदल :

क. ऊ बजार गयाे ।

ख . दाजुले मीठो गीत गाउनुभयाे ।

ग . मामाले सहरबाट सामान किनेर ल्याउनुभयाे ।

घ. राँगो चर्दैछ ।

ङ. भिनाजुले सहिबाटो देखाउनुभयो ।

च. भाले बारीमा रहेछ ।

छ. केटाे आवाज सुरिलो छ ।

ज .नायकले राम्रो अभिनय गर्छ ।

Leave a Reply

Menu