Class - 4 (2077-02-31)

Nepali

१. कुन चिह्न प्रयाेग हुन्छ ,मिल्ने चिन्हकाे नाम लेख :

क. प्रश्न साेध्दा :

ख. वाक्य पुरा भएपछि :

ग. कसैको भनाइ जस्ताकाे तस्तै लेख्दा :

घ. उस्तैउस्तै शब्द क्रमश लेख्दा :

ङ. शब्दको अर्थ प्रस्ट पार्दा:

Leave a Reply

Menu