Class - 3 (2077-04-09)

Nepali

१. तलका शब्द र अर्थको बीचमा जाेडा मिलाऊ :

बिस्ताराखरानी
टुकी डराएको
खाक मात्तिएकाे
भयभीतओछ्यान
लप्कालगभग
करिब बत्ती
उन्मुक्त ज्वाला

Leave a Reply

Menu