Class - 3 (2077-04-02)

Nepali

प्र.नं.१. तलका वाक्यहरुलाई मिलाएर लेख :

क. तँ विद्यालय जानुहाेस् ।

ख. तिमी ज्ञानी मान्छे छस् ।

ग. उहाँ त हिजै आयाे ।

घ. भाइले खाना खाई ।

ङ. काका खेतमा जान्छ ।

Leave a Reply

Menu