Class - 3 (2077-03-05)

Nepali

१. वाक्य सच्याएर लेख :

क. उनीहरू आयो  ।

ख. रमा खान्छ ।

ग. काका रिसायाे ।

घ. भाइहरु भकुण्डो खेल्छ ।

ङ. मैले काम गरेका छ ।

च. दिदी हाँस्छ ।

छ. सुन्तला रसिलाे हुनुहुन्छ ।

ज . बहिनीले सुन्दर चित्र बनायो ।

Leave a Reply

Menu