Class - 2 (2077-05-04)

Nepali

पाठ=१

(१)तलका प्रश्ननको उत्तर लेख।

क. भँगेराे र भँगेरी कसरी कुरा गर्छन्?
ख. भँगेराले भँगेरीलाई यताउता नहेरी के गर्नु हुन्न भन्यो?
ग. कनिका टिप्पने बेलामा चराले के कुरामा हाेस गर्नुपर्छ?
घ. बिरालाे किन जिल्ल पर्‍यो?
ङ. बाेहरी किन हिस्स पर्‍यो?
च. भँगेराे र भँगेरी कस्ता छन्?

Leave a Reply

Menu