Class - 2 (2077-04-29)

Nepali

(१)उदाहरणमा दिइएजस्तै गरी शब्द बनाऊँ।

(क)तल + माथि =तलमाथि

(ख)यता + उता=—————–

(ग)दाजु + भाई=—————–

(घ)आमा + बाबा=—————

(ङ)दिदी + भाई=——————

(च)वर + पर=———————-

(छ)जहाँ + तही =—————–

(ज)हिजाे + आज=—————-

Leave a Reply

Menu