Class - 2 (2077-04-15)

Nepali

१. तलका वाक्यहरुमा मिल्ने शब्द भर :
क. ……… मिहिनेत गरेर काम गर्छ । ( म , ऊ )
ख. ………. आफ्नाे काम गर । ( तिमी , म )
ग. ……….. खेल खेल्छाैँ । ( उनीहरू , हामी )
घ. …………. खेतमा जानुभएको छ । ( उहाँहरु , तिमीहरू )
ङ. …………. गृहकार्य गरेको छ । ( हामी , उसले )

Leave a Reply

Menu