Class - 2 (2077-03-25)

Nepali

  • ठीक उत्तर छानेर खाली ठाउँ भर :

क. फलफूलहरु राम्ररी ………….मात्र खानुपर्छ । ( पखालेर , काटेर )

ख. …………. खानेकुरा खानुहुन्न । ( बासी , साजी )

ग. खाना खानुअघि साबुनपानीले ……….. धुनुपर्छ। ( मुख , हात )

घ. पानी ………… पिउनुपर्छ। ( उमालेर , नउमाली )

ङ. …………… महिनामा सरुवा राेगकाे डर हुन्छ । ( जाडो , गर्मी )

Leave a Reply

Menu