Class - 1 (2077-05-14)

Social (सामाजिक)

जोडा मिलाउनुहोस:
बुबाका बुबाहजुर आमा
बुबाको आमाहजुर बुबा
आमाका दाजु या भाइफुपु
बुबाकि बहिनि या दिदी मामा

Leave a Reply

Menu