Class - 1 (2077-04-13)

Nepali

१. खाली ठाउँमा मिल्दो शब्द राखेर वाक्य पुरा गर :

क . हामी विद्यालयमा ……… । ( पढ्छाै , पढ्छाैँ )

ख. म सुन्तला ……… । ( खान्छु , खान्छ )

ग. साथीहरुसँग खेल …….. । ( खेल्छु , खेल्छ )

घ. आमाले मलाई माया …….. । ( गर्छ , गर्नुहुन्छ )

ङ. किताबले ज्ञान ……… । ( दिन्छ , दिन्छु )

Leave a Reply

Menu