Class - 1 (2077-04-06)

Nepali

१. सहि उत्तर छानेर लेख :

क. चराहरु के काे सहाराले उड्छन् ?

अ. खुट्टा               आ . पखेटा

ख. काेइलीकाे रङ कस्तो हुन्छ ?

अ. सेतो               आ. कालाे

ग.चराको घरलाई के भनिन्छ ?

अ. गुँड              आ. रुख

घ.भँगेराे कत्रो हुन्छ ?

अ. ठूलो            आ. सानो

Leave a Reply

Menu