Class - 1 (2077-03-30)

Nepali

  • प्र.नं.१.तलका प्रश्नहरुकाे उत्तर लेख :

क. जङ्गली जनावर कहाँ बस्छन् ?

ख. पुतलीहरु कहाँ रमाउँछन् ?

ग.जून लागेकाे रात कस्तो हुन्छ ?

Leave a Reply

Menu