Class - 1 (2077-03-23)

Nepali

१. तिमीहरूले विद्यालयमा प्रयाेग गर्ने पाँचवटा सामानहरुकाे नाम लेख ।

२. तिमीहरूलाई मन पर्ने कुनै पाँचवटा फलफूलकाे नाम लेख ।

Leave a Reply

Menu