Class - 1 (2077-02-13)

Nepali

१  तलकाे प्रश्नको उत्तर लेख :

क. तिम्रो नाम के हाे ?

ख. तिमी कति कक्षामा पढ्छाै ?

ग. तिम्रो विद्यालयकाे नाम के हाे ?

घ. तिमी कति वर्षको भयाै ?

Leave a Reply

Menu